CYN Bilişim Teknolojileri

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

SATICI

Ticari Unvanı: CYN BİLİŞİM LTD. (Kısaca “Satıcı” olarak anılacaktır)
Adresi: Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sok. Perpa Tic. Merk. No:1 Kat:11 B Blok İç Kapı No: 1723 Şişli / İSTANBUL
Telefon: 0212 210 54 23
E-posta Adresi: info@cynbilisim.com
Mersis No:

ALICI
Adı – Soyadı: [fatura-isim] (Kısaca “Alıcı” olarak anılacaktır)
Adresi: [fatura-adres]
Telefon: [telefon]
E-mail: [eposta]

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu sözleşmenin konusunu; Alıcı’nın, Satıcı’ya ait www.cynbilisim.com alan adlı web sitesinden (“Websitesi”), elektronik ortamda siparişini verdiği özellikleri ve satış fiyatı aşağıda belirtilen ürünün satışı, teslimi ve bedelinin ödenmesine ilişkin olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

İşbu Sözleşme hükümleri, Alıcı’ya tanınan haklar ve yapılan taahhütler 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri kapsamında tüketici sayılan kişilerle sınırlıdır. Tüketici sayılmayan alıcılar hakkında Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve bu Sözleşme’nin tüketici olan alıcılara özel düzenlemeleri dışındaki hükümleri uygulanacaktır.

MADDE 3 –SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE FİYATI (KDV DAHİL)

[urun-listesi]

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Kargo hariç toplam ürün bedeli: [sepet-tutar]
Kargo Ücreti: [kargo-tutar]
Ödeme Şekli ve Planı: [odeme-yontemi] / KDV Dahil [toplam-tutar]
Alınan Vade Farkı: 0 TL
Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı: 0

Teslim Şartları:
Sözleşme konusu ürünün sevkiyatına Alıcı tarafından Mal/Hizmet’in sipariş edilmesini takiben (ısgunu) iş günü içinde başlanacaktır.

Teslimat Adresi: [kargo-adres] Teslim Edilecek Kişi(ler): [kargo-isim]

ALICI, sözleşmeye konu ürün ile ilgili tüm talep ve şikâyetlerini aşağıdaki müşteri hizmetleri telefon numarasına, e-mail adresine veyahut CYN BİLİŞİM LTD.’nin aşağıdaki adresine bildirebilecektir.

Müşteri Hizmetleri mail adresi: info@cynbilisim.com
Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası: 0212 210 54 23
Adres: Halil Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sok. Perpa Tic. Merk. No:1 Kat:11 B Blok İç Kapı No: 1723 Şişli / İSTANBUL

MADDE 4 – MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu Malın/Hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/Hizmet, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

MADDE 5 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir. Satıcı, Web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır. Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı Mal/Hizmet’i, Alıcı tarafından Mal/Hizmet’in sipariş edilmesinden itibaren herhalükarda 30 (otuz) gün içinde teslim eder. Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

MADDE 6 – TEMERRÜT

Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Şayet ürün teslim edilir ise Alıcı ürün bedelini derhal Satıcıya öder. Ancak Alıcı’nın temerrüdü sebebiyle borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın bir zararı oluşursa Alıcı oluşan zarar ve ziyanı ödemeyi kabul eder.

Alıcı gösterdiği adreste teslim sırasında bulunan kimseye yapılan teslimatın kendisine yapılacağını kabul etmiştir. Teslim anında Alıcı’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Bu nedenle bu halde Satıcı’nın temerrüdünden bahsedilemez. Ayrıca Sözleşme konusu ürün Alıcı’dan başka bir kişiye/kuruluşa teslim edilecek ise bu kişinin/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu durumda aynı adrese ya da Alıcı’nın göstereceği bir başka adrese yapılacak teslimat masrafları Alıcı’ya aittir.

Satıcı Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek stok tükenmesi, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumları Alıcı’ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Alıcı, sözleşmeden dönme (siparişi iptal etme), sözleşme konusu ürünün eşit kalite ve fiyatta başka bir ürünle değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın sözleşmeden dönmesi halinde, dönme beyanının Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren kanuni faiziyle birlikte ödediği tutar ve onu borç altına sokan her türlü belge on dört gün içinde kendisine iade edilir. Bunun dışında Alıcı, satıcıdan herhangi bir tazminat talep etme hakkına sahip olmadığı gibi, bu durumda Satıcı’nın temerrüdünden de bahsedilemez.

Satıcı haklı bir nedenle Sözleşme konusu ürünün tedarik edilemeyeceğinin anlaşıldığı hallerde Alıcı’yı açık ve anlaşılır bir biçimde bilgilendirerek onayını almak şartıyla Sözleşme konusu ürün yerine eşit kalite ve fiyatta ürün tedarik edebilir. Alıcı’nın sözleşmeden dönmesi halinde, dönme beyanının Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren kanuni faiziyle birlikte ödediği tutar ve onu borç altına sokan her türlü belge on dört gün içinde kendisine iade edilir. Bunun dışında Alıcı, satıcıdan herhangi bir tazminat talep etme hakkına sahip olmadığı gibi, bu durumda Satıcı’nın temerrüdünden de bahsedilemez.

MADDE 7 – ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve cayma hakkına ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, bunların yukarıda yer alan bilgiler ile örtüştüğünü ve bu bilgiler kapsamında sözleşme konusu ürünü satın almak ve yukarıda bildirdiği adresine teslimini sağlamak amacıyla elektronik ortamda gerekli sipariş teyidini verdiğini kabul ve beyan etmiştir.

Alıcı, Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerine ve/veya Web sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilir. Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmenin akdinden önce Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ve teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı’nın, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’i teslim almadan önce muayene etmeksizin; tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal/Hizmet’in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı’ya aittir.

Mal/Hizmet’in tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Mal/Hizmet bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal/Hizmet’i 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

Alıcı tercih edeceği ödeme yöntemleri ile ilgili olarak bilgilendirildiğini, her türlü bilgi formlarını eksiksiz olarak okuduğunu ve anladığını kabul ve beyan eder.

Alıcı, www.cynbilisim.com internet sitesinde “teşhir” ya da “outlet” olduğu belirtilen bir ürünü satın alması halinde, sözleşme konusu teşhir ya da outlet ürünün, ambalajının hasarlı olabileceğini, hiç ambalajı olmayabileceğini; üründe teşhir ya da outlet olması sebebiyle çizik veya ufak hasar ve/veya ayıpların olabileceğini; Satıcı’nın teşhir veya outlet ürünlerdeki bu nevi hasar, ayıp ve/veya çizikler, ambalaj kusurları veya eksik aksesuar sebebiyle herhangi bir sorumluluğu olmadığını; teşhir veya outlet ürünü satın almakla bu üründen faydalanmayı veya ürünün ekonomik değerini azaltabilecek ufak çizik ve hasarları önceden kabul ettiğini; teşhir ürünlerinde ufak ayıpların bulunması halinde bu ürünlerle ilgili garanti hükümlerinin
tatbik edilmeyeceğini kabul eder.

MADDE 8 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu Mal/Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı’ya mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

MADDE 9 – TÜKETİCİ OLAN ALICININ CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, satın aldığı malı teslim tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde bildirmek sureti ile cayma hakkına sahiptir. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Satıcı veya sağlayıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler Satıcı’ya ait ve/veya Web sitesinde belirtilen iletişim kanalları ile gönderilecektir.
Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Satıcı’ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde: a) Alıcı’ya veya onun bildirdiği yukarıda bilgisi bulunan üçüncü kişiye teslim edilen ürünün iade edilmesi zorunludur. b) 14 (ondört) günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa ürünle birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (ondört) gün içerisinde ürün bedeli Alıcı’ya ödediği şekilde iade edilir. Ürün, Satıcı’ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir. Fatura aslı iade edilmezse Satıcı KDV ve varsa sair yasal yükümlülükleri Alıcı’ya iade edilecek bedelden mahsup edecektir. İade kargo bedeli ürünün Alıcı tarafından, Satıcı tarafından Üyelik Sözleşmesinde belirtilen taşıyıcı aracılığıyla gönderilmesi halinde Satıcı’ya aittir. Sipariş onayı verildikten sonra, malın teslimine kadar olan sürede cayma hakkının kullanılması halinde ise, iade kargo bedelinden Alıcı sorumlu olacaktır.

Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkansızlaşması Alıcı’nın kusurundan kaynaklanıyorsa Satıcı’ya malın değeri veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.

Sözleşme gereğince Satıcı’nın bedel iadesi yapacağı durumlarda, iadenin yapılacağı banka hesabı, ürün bedelinin ödendiği hesap ve/veya kredi kartıdır. Bu hesabın ve/veya kredi kartının kapatılmış/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez olması nedeniyle Satıcı’nın bedel iadesini gerçekleştirememesi durumunda, Alıcı, Satıcı’ya bizzat yazılı olarak başvurarak parayı teslim almak zorundadır. Alıcı böyle bir durumda gecikme zararı, faiz vb talepte bulunamayacağı gibi, bedel iadesinin başka bir hesaba yapılmasını isteme hakkına da sahip değildir.

Satıcı’nın internet sitesinde yer alan ürünlerin özellikleri, stok durumları, fiyatları vs. hususlarda herhangi bir hata oluşması mümkündür. Bu gibi hallerde hatalar Satıcı tarafından düzeltilmektedir. Ancak herhangi bir hatayla karşılaşılması durumunda, sipariş gerçekleşmiş ve tutarı Alıcı’nın kredi kartından Alıcı’nın ödediği şekilde (veya havale ile) alınmış olsa dahi, Satıcı sözleşmeyi (siparişi) iptal ederek, ödenen tutarı kredi kartına (veya hesaba) iade edebilir. İadesi gerçekleştirilen tutarın Alıcı’nın hesabına aktarılması kartı veren/hesabın ait olduğu kuruluşun yükümlülüğünde olup, oluşabilecek gecikmelerden dolayı Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Fiyatlarda piyasa koşullarına bağlı olarak gerçekleşen artış ve azalmalar nedeniyle yapılan fiyat değişiklikleri bu düzenlemenin kapsamında değildir.

MADDE 10- TİCARİ SATIŞTA SİPARİŞ İPTALİ

Tüketici olmayan Alıcı’lar tarafından birden fazla ürüne ilişkin yapılan alımlarda sipariş gerçekleşmiş ve tutarı Alıcı’nın kredi kartından Alıcı’nın ödediği şekilde (veya havale ile) alınmış olsa dahi, Satıcı herhangi bir sebep belirtmeksizin sözleşmeyi (siparişi) veya siparişten bir kısmını teslimat gerçekleşmeden önce iptal ederek, ödenen tutarı kredi kartına (veya hesaba) iade edebilir. İadesi gerçekleştirilen tutarın Alıcı’nın hesabına aktarılması kartı veren/hesabın ait olduğu kuruluşun yükümlülüğünde olup, oluşabilecek gecikmelerden dolayı Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

MADDE 11 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Tüketici aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz;

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,
c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler,
ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler, d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler,
f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler,
ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler,
h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler

MADDE 12 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar alıcının mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

MADDE 13 – MALIN/HİZMETİN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Kargo bedeli olması halinde faturada gösterilir.

MADDE 14 – MALIN/HİZMETİN KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİLER

Sözleşme konusu Ürünlerin, kullanım amacına uygun olarak; ürünün içinde yer alan kullanım kılavuzu; üzerinde yer alan kullanım talimatları, etiketleri ya da bildirim sahibi tarafından tarif edilen şekilde kullanılması gerekmektedir.

MADDE 15 – BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 16 – DİĞER HÜKÜMLER

Bu sözleşmeden doğan bütün ihtilafların hallinde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir. Adres değişikliği diğer tarafa en az onbeş gün öncesinden yazılı olarak bildirilmediği takdirde, yukarıda yazılı adreslere yapılacak tebligat, hukuken geçerli bir tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğurur. Taraflar, işbu sözleşme hükümlerini okuyarak ve Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

MADDE 17 – YÜRÜRLÜK

17 (onyedi) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak 13/10/2020 tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, Taraflarca akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

SATICI: CYN BİLİŞİM LTD.
İmzası:
[tarih]

ALICI: [fatura-isim]
İmzası:
[tarih]